ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Κορωπί, 27 Απριλίου  2022

ΔΗΜΟΣ   ΚΡΩΠΙΑΣ                                       

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 47 ΚΟΡΩΠΙ

Τ.Κ. 19 441         

ΤΗΛ: 213-2000748

FAX: 210-6624963

 

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ  2020-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ                                               ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ      ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 2020-2024

 ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ    ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια κατάρτισης του 4 ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για τα έτη 2020-2024, ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ  ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ  .

Καλούνται

οι Δημοτικές Παρατάξεις , Φορείς , Σύλλογοι , Οργανώσεις και Κοινωνικοί Εταίροι  ή και δημότες του Δήμου Κρωπίας να λάβουν γνώση του Προσχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος  2020-2024 και να  υποβάλλουν παρατηρήσεις  –  προτάσεις  επ’ αυτού στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου  mayor@koropi.gr ή  vichou@tykoropi.gr ή στο Πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ  16-05-2022 .

                                                       Η  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Δείτε το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ  2020-2024 στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προσχεδιο ΕΠ_2020_2024