Ανακοίνωση Γραφείου Δημάρχου Κρωπίας:

 

«Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης κάλεσε τον πρόεδρο του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κρωπίας και δημοτικό σύμβουλο Αντώνη Κορωνιά και απαίτησε την άμεση παραίτησή του από τη θέση του προέδρου της επιχείρησης, ύστερα από απόφαση ανάθεσης έργου σε στενό συγγενικό του προσώπου στην κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου εν αγνοία της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου Κρωπίας. Ο κ. Κορωνιάς αποδέχθηκε την παραίτησή του, αναγνώρισε το σφάλμα πολιτικής και ηθικής τάξεως που υπέπεσε και ζήτησε συγγνώμη. Θα ακολουθηθούν οι τυπικές διαδικασίες αντικατάστασής του. Ο Δήμαρχος Κρωπίας σε θέματα ηθικής τάξεως είναι άτεγκτος. Είναι άλλωστε γνωστό ότι δεν παρεμβαίνει σε θέματα διοίκησης των νομικών προσώπων και της Κοινωφελούς Επιχείρησης θεωρώντας ότι όλοι οι αιρετοί συνεργάτες πράττουν το ορθό και ηθικά σωστό. Όμως περιπτώσεις, αδιαφάνειας, κατάχρησης εξουσίας και εμπιστοσύνης, πρέπει να αντιμετωπίζονται άτεγκτα.