Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

AΔΑΜ-Προκήρυξη oδοποιίας   ΑΔΑΜ-ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

                                                                                                                  2/06/2020  ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    …

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                              20/05/2020 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ αριθ.πρωτ.6448…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Ενημέρωση σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης στις Καταστάσεις Κατανομής επιλέξιμων Βοσκοτόπων

Ενημερώνουμε, τους  κτηνοτρόφους μας ότι: Θα πρέπει να προσέλθετε στην…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ενημέρωση σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης στις Καταστάσεις Κατανομής επιλέξιμων Βοσκοτόπων

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα