Επαναληπτικός διαγωνισμός «Ασφάλιση αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών και κτιρίων του Δήμου»

ΑΔΑΜ-Αναρτημένη Διακήρυξη Δημάρχου espd-request-v2

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επαναληπτικός διαγωνισμός «Ασφάλιση αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών και κτιρίων του Δήμου»

«Ασφάλιση αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών και κτιρίων του Δήμου» Επαναληπτικός διαγωνισμός

ΑΔΑΜ-Προκήρυξη επαναληπ. διαγ ΑΔΑΜ-Αναρτημένη επαναλ. διακήρυξ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Ασφάλιση αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών και κτιρίων του Δήμου» Επαναληπτικός διαγωνισμός

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών, ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών, Συμπληρωματικών εφαρμογών οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης και λοιπών λειτουργικών συστημάτων, Κόστος φιλοξενίας και module ασφαλείας πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου σε ενοικιαζόμενο server & Ψηφιοποίηση αρχείου ΥΔΟΜ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΥ 2023 13-11-2023_v1 espd-request-v2 (7) 23PROC013987473_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η-Υ espd-request-v2…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών, ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών, Συμπληρωματικών εφαρμογών οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης και λοιπών λειτουργικών συστημάτων, Κόστος φιλοξενίας και module ασφαλείας πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου σε ενοικιαζόμενο server & Ψηφιοποίηση αρχείου ΥΔΟΜ

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων πλατειών και υλικών στήριξης

7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΦΟΠ_23PROC013465035 11.2 espd-request-v2 11.1 espd-request-v2 9. 9ΛΛΙΩΛ6-ΞΕΒ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΟΠ…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων πλατειών και υλικών στήριξης

ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

2023_S 154-488830 ΑΔΑΜ 23PROC013254963 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 23PROC013255041 ΕΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα