ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ 2024

1. ΜΕΛΕΤΗ_ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ_ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ 5. 24PROC014840216_ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΑΚΟΣΜΟ 3. 24PROC014839161_ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ_TED_ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ espd-request-v2 espd-request-v2 7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_99Ξ2ΩΛ6-ΒΝΕ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ 2024

Επαναληπτικός διαγωνισμός «Ασφάλιση αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών και κτιρίων του Δήμου»

ΑΔΑΜ-Αναρτημένη Διακήρυξη Δημάρχου espd-request-v2

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επαναληπτικός διαγωνισμός «Ασφάλιση αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών και κτιρίων του Δήμου»

«Ασφάλιση αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών και κτιρίων του Δήμου» Επαναληπτικός διαγωνισμός

ΑΔΑΜ-Προκήρυξη επαναληπ. διαγ ΑΔΑΜ-Αναρτημένη επαναλ. διακήρυξ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Ασφάλιση αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών και κτιρίων του Δήμου» Επαναληπτικός διαγωνισμός

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών, ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών, Συμπληρωματικών εφαρμογών οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης και λοιπών λειτουργικών συστημάτων, Κόστος φιλοξενίας και module ασφαλείας πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου σε ενοικιαζόμενο server & Ψηφιοποίηση αρχείου ΥΔΟΜ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΥ 2023 13-11-2023_v1 espd-request-v2 (7) 23PROC013987473_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η-Υ espd-request-v2…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών, ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών, Συμπληρωματικών εφαρμογών οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης και λοιπών λειτουργικών συστημάτων, Κόστος φιλοξενίας και module ασφαλείας πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου σε ενοικιαζόμενο server & Ψηφιοποίηση αρχείου ΥΔΟΜ

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων πλατειών και υλικών στήριξης

7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΦΟΠ_23PROC013465035 11.2 espd-request-v2 11.1 espd-request-v2 9. 9ΛΛΙΩΛ6-ΞΕΒ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΟΠ…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων πλατειών και υλικών στήριξης

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα