Πρόσκληση στην 13η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                …

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση στην 11η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                …

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σας προσκαλούμε στην 10η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                …

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση στην 9η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                …

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση στην 8η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    ΓΡΑΦΕΙΟ:…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση στην 5η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                …

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση στην 3η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                …

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα

Κλεισιμο