ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΣΟΧ 3 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

Πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 4μηνης διάρκειας για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ. 2023

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 4μηνης διάρκειας για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)   Το Παράρτημα…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

3η Ημερίδα για το Έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων τεχνητών»

Αθήνα, 08-09-2022                                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 3η Ημερίδα για το Έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων τεχνητών»

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα