Κορωπί,   18-01-2019

Αρ. Πρωτ.:1216

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 2η/2019 Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

      Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στην   τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47),  την 22η Ιανουαρίου 2019 ημέρα  Τρίτη και ώρα 19:30’, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των   παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών, για την εργασία «Ταχυδρομικά Τέλη».

 2. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών, για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων   του Δήμου – ΤΜΗΜΑ 7.

 3. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών, για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων   του Δήμου – ΤΜΗΜΑ 6.

 4. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κρωπίας (ΦΕΚ1070/Β΄/30-04-2013) και Σύσταση των Οργανικών Θέσεων μονίμου Προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Βοήθεια στο Σπίτι’, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018.

 5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (Ι).

 6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (ΙΙ).

 7. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας στα πλαίσια εργασιών αναβάθμισης των υπαρχόντων εφαρμογών λογισμικού.

 8. Περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής μικρών έργων & εργασιών συντήρησης, αξίας μικρότερης των 5.869,41 €, για το έτος 2019.

 9. Περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής καταστροφής κινητών αντικειμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006, για το έτος 2019.

 10. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έτους 2019.

 11. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για προμήθειες και παροχή γενικών υπηρεσιών έτους 2019.

 12. Oρισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για την εκποίηση, ανταλλαγή, εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, καθώς και την αγορά ακινήτων από το Δήμο σύμφωνα με το άρθρα 186 παρ. 5, 190, 191 και 192 του Ν. 3463/06 για το έτος 2019.

 13. Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ή εκποίηση πραγμάτων του Δήμου, καθώς και τη μίσθωση ή αγορά από το Δήμο σύμφωνα με τα άρθρα 1 & 3 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2019.

 14. Συγκρότηση Επιτροπής ονομασίας οδών, για το έτος 2019.

 15. Συγκρότηση Επιτροπής των άρθρων 7 και 9 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2019.

 16. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση του τουρνουά mini handball, που θα γίνει από τον Σύλλογο Α.Σ. Παπασιδέρης στο Δημοτικό Στάδιο ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ την 27ην Ιανουαρίου 2019 υπό την αιγίδα του Δήμου Κρωπίας.

 17. Αλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ.

 18. Αλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ’. 

 19. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 67/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κρωπίας (ΚΕΔΚ) Δήμου Κρωπίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

 

            ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

  1. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

  2. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  3. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

  4. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  5. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  6. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  8. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  9. ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

  10. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

  11. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  12. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

  13. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

  14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

  15. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  16. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  17. ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

  18. ΑΘΑΝΑΤΟΥ- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  19. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  20. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  21. ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΚΗ) ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

  22. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ- ΝΤΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  23. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΕΤΤΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  24. ΝΤΟΥΝΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ

  25. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

  26. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

  27. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

  28. ΠΡΟΦΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

  29. ΛΙΩΝΗΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

  30. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

  31. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

  32. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

Κοινοποίηση

 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτερική Διανομή

 1. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Υ.

 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Υ

 6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ

 7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.