Κορωπί,   4-04-2019

Αρ. Πρωτ.:5725

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 9η/2019 Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στην   τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47),  την 8η Απριλίου 2019 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 20:00’, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των   παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση για την Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης της μελέτης με τίτλο : «Τεχνικός Σύμβουλος Υλοποίησης “Σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Κρωπίας”» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στην Πρόσκληση VI «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού» του ΥΠ.ΕΣ. με Αρ.Πρωτ.4719/23.01.2019.
 2. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και  Οριστικής  Παραλαβής του έργου  «Επισκευές –Συντηρήσεις Πεζοδρομίων – Πλατειών – Αποξήλωσης Ραμπών – Εξωραϊσμός χώρων  εκκλησιών» (Αρ. Μελ. Τ.Υ. 25/2017).
 3. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της εργασίας με τίτλο ‘Απομάκρυνση και απόρριψη ογκωδών αντικειμένων και αδρανών φερτών υλικών’.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση επεκτάσεων Δημοτικού φωτισμού Φ.Ο.Π.
 5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους  2019  2019 (3η).
 6. Έγκριση Α΄ αναμόρφωσης στοχοθεσίας προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 7. Έγκριση πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων 2020-2023 Δήμου  Κρωπίας.
 8. Κατανομή επιχορήγησης στο ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ από ΚΑΠ για την χρονική περίοδο 1-1-2019 έως 31-3-2019.
 9. Κατανομή υπόλοιπου ποσού 012,50€ επί του ποσοστού εισπραττόμενου Δημοτικού φόρου στις Σχολικές Επιτροπές για το έτος 2018.
 10. Κατανομή ποσού 000€ επί του ποσοστού εισπραττόμενου Δημοτικού φόρου στις Σχολικές Επιτροπές για το έτος 2019.
 11. Εξειδίκευση πίστωσης για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων εξόφλησης συμβολαίου και άρσης διαλυτικής αίρεσης που αφορά την αγορά ακινήτων από τον Δήμο.
 12. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
 13. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.
 14. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Αναλήψεως.
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση διοργάνωσης παραδοσιακής μουσικής βραδιάς σε συνεργασία με τους εθνοτοπικούς συλλόγους του Δήμου.
 16. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου σε πολιτιστική εκδήλωση των α) Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου και β) Συνδέσμου Οικιστών περιοχών Αλυκού “Ο Αμπελώνας”, την Δευτέρα 29 Απριλίου 2019.
 17. Περί παράτασης ισχύος της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ.
 18. Περί παράτασης ισχύος της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον οικισμό Αγίας Μαρίνας.
 19. Περί παράτασης ισχύος της σύμβασης μίσθωσης για την αποθήκη υλικών της Υπηρεσίας Ύδρευσης και λοιπών υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
 20. Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μων Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.
 21. Πρόταση περί ίδρυσης τμήματος ένταξης (Τ.Ε.) στο Νηπιαγωγείο Αγ. Μαρίνας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
  1. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  2. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  3. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
  4. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  5. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  6. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  8. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  9. ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  10. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  11. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  12. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  13. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
  14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  15. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  16. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  17. ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
  18. ΑΘΑΝΑΤΟΥ- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  19. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  20. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  21. ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΚΗ) ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  22. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ- ΝΤΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  23. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΕΤΤΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  24. ΝΤΟΥΝΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
  25. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  26. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  27. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  28. ΠΡΟΦΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
  29. ΛΙΩΝΗΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  30. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  31. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
  32. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

Κοινοποίηση

 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτερική Διανομή

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Υ.
 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Υ
 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ
 6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.