Eνημερωτικό σημείωμα

Για τους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Κρωπίας και την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της πρότασης χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο

Ο Δήμος Κρωπίας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της λεγόμενης «επανάστασης των καθαρών μεταφορών» προχωρώντας άμεσα στην υλοποίηση δράσεων σχετικά με την καταπολέμηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στο φυσικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου που αφορά τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EVs) στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020» (Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κρωπίας Αρ. αποφ.266/1.12.2020). Με πάνω από το 50% των Ελλήνων να ζουν σε πόλεις και οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων να αυξάνονται κατά 33% κάθε χρόνο, οι τοπικοί οργανισμοί είναι εγγενώς συνδεδεμένοι με την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

Η αναπτυσσόμενη οικονομία των ηλεκτρικών οχημάτων δίνει στους δήμους την ευκαιρία να αναδυθούν στην αγορά ως ηγέτες στην κινητική βιωσιμότητα και στις εναλλακτικές μεταφορές. Εγκαθιστώντας σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε στρατηγικά σημεία σε όλες τις κοινότητές τους, οι πόλεις μπορούν να παρέχουν μια πολύτιμη υπηρεσία στους χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων διευκολύνοντας κατοίκους και επισκέπτες. Μπορούν ακόμη και να χρησιμοποιούν σταθμούς φόρτισης για να ενθαρρύνουν την αναζωογόνηση σε όλη την πόλη. Αυτό που κάποτε ήταν ένας παραμελημένος χώρος στάθμευσης μπορεί σύντομα να γίνει ένας δημοφιλής κόμβος στο δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σταθμοί φόρτισης είναι φθηνότεροι στην εφαρμογή από άλλα κυβερνητικά έργα μεγάλης κλίμακας, οι δήμοι μπορούν να βελτιώσουν το βιώσιμο όραμά τους χωρίς να σπαταλήσουν τεράστιους οικονομικούς πόρους.

Κατά την τελευταία δεκαετία, τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα εμφανίστηκαν δυναμικά στο προσκήνιο της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτων. Τα εν λόγω οχήματα, είναι σαφώς βελτιωμένα σε σχέση με την πρώτη εμφάνιση τους, τόσο σε απόδοση όσο και σε αυτονομία κίνησης. Αν και η επάνοδος των ηλεκτροκίνητων οχημάτων είναι αξιοσημείωτη καθώς κατέλαβαν σημαντικό τμήμα της αγοράς σε μικρό χρονικό διάστημα, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής εντυπωσιακά αποτελέσματα από τα κρατικά κίνητρα για την ενίσχυση της εισαγωγής τους στην αγορά.

Τα επόμενα χρόνια, αναμένεται ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων να αυξηθεί εκθετικά, λόγω των πολιτικών που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την μακροπρόθεσμη εξάντληση του πετρελαίου και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με τη χρήση του. Για το λόγο αυτό, υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια για τη μείωση της ρύπανσης των πόλεων και των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Δεδομένου ότι αυτά τα οχήματα θα διαθέτουν μπαταρίες με μεγάλη χωρητικότητα και υψηλές απαιτήσεις φόρτισης, η ραγδαία αύξηση της ηλεκτροκίνησης θα προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία και στο σχεδιασμό του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας.

‘Ενα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στην ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων είναι επίσης η έλλειψη υποδομών φόρτισης. Οι οδηγοί μπορούν να φορτίζουν τα ηλεκτρικά οχήματα τους στο σπίτι αλλά ο χρόνος φόρτισης είναι αρκετά μεγάλος. Για την προώθηση της ευρύτερης ανάπτυξης των EVs, είναι απαραίτητο να εγκατασταθούν σταθμοί γρήγορης φόρτισης στους οποίους η μπαταρία EV μπορεί να φορτιστεί σε περίπου 15 λεπτά. Στην περίπτωση αυτή το μειονέκτημα της γρήγορης φόρτισης είναι η υψηλή ζήτηση ισχύος και ο αντίκτυπός της στο δίκτυο. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συστήματα αποθήκευσης μπορούν να εγκατασταθούν σε αυτούς τους σταθμούς.

Ο Δήμος Κρωπίας μετά την υποβολή της πρότασης για χρηματοδότηση στο Πράσινο Ταμείο προχωρά με γρήγορους ρυθμούς στην εκπόνηση της μελέτης χωροθέτησης των ηλεκτρικών φορτιστών λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής με στόχο την έγκαιρη προετοιμασία των υποδομών του μέλλοντος.Στα πλαίσια της εκπόνησης της παραπάνω μελέτης θα συνεκτιμηθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που χαρακτηρίζουν τον τόπο μας και που θα μας οδηγήσουν σε μια καλύτερη καθημερινότητα με καθαρή ενέργεια και πιο φιλική στο φυσικό περιβάλλον.

Καλούμε τους δημότες μας να συμμετέχουν στις διαδικασίες διαβούλευσης που θα ενεργοποιηθούν για τη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης.

Η γνώμη των δημοτών μας είναι απαραίτητη στην συνδιαμόρφωση μιας κοινωνικής συμφωνίας για τον τρόπο που θέλουμε να ζούμε και να κινούμαστε.