ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 11-01-2019

Αρ. Πρωτ. :752

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου-Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικ.
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη – Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 2η/2019 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 15-01-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση των Νο1 και Νο2 Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το τμήμα 1 με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και σιδηροπλισμού» και ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων.
 2. Έγκριση των Νο1 και Νο2 Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το τμήμα 3 με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και σιδηροπλισμού» και ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων.
 3. Έγκριση Πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση στο μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο «Κατασκευή γηπέδων τένις – χάντμπολ – μπάσκετ στο δημοτικό στάδιο Γ.Σ. Παπασιδέρης» με αρ. μελέτης ΤΥ/53/2018.
 4. Έγκριση Πρακτικών Νο 1, Νο2 και Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση  στον  μειοδότη  (προσωρινό ανάδοχο)   της  εκπόνησης  μελέτης με τίτλο:  «Μελέτη  για  την  κατασκευή  κεντρικού  πράσινου  σημείου σταθμού μεταφόρτωσης αποβλήτων Δήμου Κρωπίας».

      

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ