Τμήμα Ελληνικών Χορών Ν.Π.Δ.Δ. “Σφηττός” Δήμου Κρωπίας

Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018 στο χώρο του ΚΑΠΗ.

12:30 – 13:30 Μουσικοκινητική ηλικίας 4-6

13:30 – 14:30 Παιδικό τμήμα ηλικίας 7-10

14:30 – 15:30 Παιδικό τμήμα ηλικίας 11-16

15:30 – 20:30 Τμήματα ενηλίκων

 

Όσοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν και να ενταχθούν στα τμήματα παραδοσιακού χορού, μπορούν να προσέλθουν στο τμήμα 15:30 – 16:30 ή 16:30 – 17:30.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6906688464