• Νέα

Στο κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Κρωπίας  που εδρεύει στην οδό Ανδρούτσου 5, πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση διανομή σε τρόφιμα, φρούτα, είδη παντοπωλείου κ.τ.λ. σε ωφελούμενα άτομα/νοικοκυριά, που ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πληθυσμού με χαμηλό εισόδημα.

Τα διανεμηθέντα προϊόντα προέρχονται στο μεγαλύτερο μέρος τους από  τον προϋπολογισμό του Δήμου Κρωπίας. Επίσης το κοινωνικό παντοπωλείο συνδέεται με τοπικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιώτες  με όλη την τοπική κοινότητα για την συλλογή και διάθεση προϊόντων, ενισχύοντας την συνείδηση αλληλεγγύης που πρέπει να εμπεδώνεται σε κάθε γειτονιά του Δήμου μας.

Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στη δομή του κοινωνικού παντοπωλείου είναι ανεξαρτήτου ηλικίας ή υπηκοότητας και εγγράφονται ως δικαιούχοι κατόπιν αιτήσεως τους, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Στα μητρώα του κοινωνικού παντοπωλείου αναγράφονταν το τελευταίο έτος 2018 δικαιούχοι κατά μέγιστο αριθμό και με σύνολο 444 ωφελουμένων ατόμων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας από 01/08/2017, και ως εκ τούτου έχει στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό (1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ – 1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κλεισιμο