Προγραμματισμένη κοινή συνεργασία Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κρωπίας και Τμήμα Πρασίνου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για κλαδέματα υψηλών δέντρων στην Λεωφ. Λαυρίου στον Καρελά.