ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΔΒΜ Κρωπίας, 01/09/2022

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Κρωπίας

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Κρωπίας , το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κρωπίας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων,στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κρωπίας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1. Τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτης: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων τοπικής κοινωνίας 25 X Χ
2. Ανακύκλωση και κομποστοποίηση 25 Χ Χ
3. Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25 Χ
4. Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25 X Χ
5. Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25 Χ Χ
6. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα-e επιχειρείν 25 Χ Χ
7. Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25 Χ
8. Σύνδεση σχολείου – οικογένειας 50  X Χ
9. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός,

διαδίκτυο ,πρόληψη εξαρτήσεων , διατροφή κλπ.)

25  X Χ
10. Βασικά Ιταλικά Α1 50 Χ Χ
11. Βασικά Ιταλικά Α2 50 Χ Χ
12. Βασικά Ισπανικά Α1 50 X Χ
13. Βασικά Ισπανικά Α2 50 Χ Χ

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

  1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (Κτίριο «Αριστείδης Γκίκας» Β. Παπαμιχάλη 4)
  2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (Πεζόδρομος Γ.Σ. Παπασίδερη 13)
  3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ (Λεωφόρος Κορωπίου – Αγίας Μαρίνας 16)

Τηλ. : 210-6026441, 2106621126

Ταχ. Διεύθυνση: Κορωπί Αττική

Email: koin.ypir.dkropias@gmail.com

Η αίτηση συμμετοχής για ηλεκτρονική συμπλήρωση και αποστολή στο email: koin.ypir.dkropias@gmail.com  στο Link:

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.