Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Κρωπίας λειτουργεί με κανονισμό λειτουργίας μετά την μεταφορά του από την Κοινωφελή Επιχείρηση στο Δήμο Κρωπίας και εξυπηρετεί σε μηνιαία βάση οικογένειες και άτομα σε κατάσταση οικονομικής αδυναμίας και ένδειας. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν την κάρτα με εξάμηνη ισχύ και επανέλεγχο. Με την ένταξή τους παραλαμβάνουν βασικά είδη διατροφής και ανάλογα την επάρκεια, προϊόντα καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής από το κέντρο διανομής τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου στην οδό Ανδρούτσου 5. Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-13.00. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2106021816.

01/09/2017

Μέσα από το κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Κρωπίας  που στεγάζεται στην οδό Ανδρούτσου 5, γίνεται διανομή σε μηνιαία βάση σε τρόφιμα, φρούτα, είδη παντοπωλείου κ.τ.λ. σε ωφελούμενα άτομα/νοικοκυριά, που ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πληθυσμού με χαμηλό εισόδημα. Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στη δομή του κοινωνικού παντοπωλείου είναι ανεξαρτήτου ηλικίας ή υπηκοότητας και εγγράφονται ως δικαιούχοι κατόπιν αιτήσεως τους, , στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου που βρίσκεται στην οδό Παπαμιχάλη 4 τηλ. 2106026411, με κατάθεση  των κάτωθι  δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο:

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 2. Κάρτα ανεργίας ή Βεβαίωση αποδοχών εφόσον εργάζεται
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
 4. Αντίγραφο του Ε1 και Ε9
 5. Εκκαθαριστικό εφορίας
 6. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτων (όπου υπάρχει)
 7. Μια φωτογραφία για την κάρτα δικαιούχου
 8. Έκθεση κοινωνικής έρευνας (όπου απαιτείται)
 9. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου Δημοσίου Φορέα εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
 10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνουν τρόφιμα από άλλη υπηρεσία.

Οι πόροι του Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται από:

 1. Από προϋπολογισμό του Δήμου Κρωπίας
 2. Δωρεές τοπικών επιχειρήσεων που θα προσφέρουν τα προϊόντα τους
 3. Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 4. Χορηγίες/δωρεές πολιτών

Στα μητρώα του κοινωνικού παντοπωλείου αναγράφονταν το τελευταίο έτος κατά μέγιστο αριθμό 208 δικαιούχοι και σύνολο 445 ωφελουμένων ατόμων.

Η κατανομή ανά κατηγορία των εγγεγραμμένων δικαιούχων έχει ως εξής:

 • Άνδρες 205
 • Γυναίκες 240
 • Προστατευόμενα μέλη 124
 • Το ποσοστό που αντιστοιχεί σε μονογονεϊκές οικογένειες ανέρχεται σε ποσοστό 5% των εγγεγραμένων δικαιούχων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας από 01/08/2017, και ως εκ τούτου έχει στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό (1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ – 1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

01/10/2018

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ, ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.  444 ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΤΗΚΑΝ  ΤΟ 2018

Στο κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Κρωπίας  που εδρεύει στην οδό Ανδρούτσου 5, πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση διανομή σε τρόφιμα, φρούτα, είδη παντοπωλείου κ.τ.λ. σε ωφελούμενα άτομα/νοικοκυριά, που ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πληθυσμού με χαμηλό εισόδημα.

Τα διανεμηθέντα προϊόντα προέρχονται στο μεγαλύτερο μέρος τους από  τον προϋπολογισμό του Δήμου Κρωπίας. Επίσης το κοινωνικό παντοπωλείο συνδέεται με τοπικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιώτες  με όλη την τοπική κοινότητα για την συλλογή και διάθεση προϊόντων, ενισχύοντας την συνείδηση αλληλεγγύης που πρέπει να εμπεδώνεται σε κάθε γειτονιά του Δήμου μας.

Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στη δομή του κοινωνικού παντοπωλείου είναι ανεξαρτήτου ηλικίας ή υπηκοότητας και εγγράφονται ως δικαιούχοι κατόπιν αιτήσεως τους, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Στα μητρώα του κοινωνικού παντοπωλείου αναγράφονταν το τελευταίο έτος 2018 δικαιούχοι κατά μέγιστο αριθμό και με σύνολο 444 ωφελουμένων ατόμων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας από 01/08/2017, και ως εκ τούτου έχει στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό (1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ-1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) για την εξυπηρέτηση των πολιτών.