Παράταση υποβολής αιτήσεων Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητητών Ακαδ. Έτους 2024-2025

Λόγω του συνεχιζόμενου ενδιαφέροντος για τη 2η Κατεύθυνση Σπουδών του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με αντικείμενο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας έως 07/07/2024.
H Πρόσκληση και όλα τα σχετικά έντυπα για τη συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες του ΔΠΜΣ : http://environ.survey.ntua.gr/   και    http://mountains.ntua.gr/  Πληροφορίες : Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του ΕΜΠ (ΜΕΚΔΕ) στο Μέτσοβο, email : info@mountains.ntua.gr, τηλ. (+30) 26560 29040, Γραφείο Στήριξης του Προγράμματος, email : envdev@mail.ntua.gr, τηλ. (+30) 210 7722776, Γραμματεία Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής EMΠ, τηλ.(+30) 210 7722781 και στις ιστοσελίδες του προγράμματος.