Κορωπί,  27-01-2023

Αρ. Πρωτ.:   1648

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 4η/2023   Τακτική   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και την με  αριθμό   ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ/10284/24-06-2022 (ΑΔΑ:9ΖΣΙ46ΜΤΛ6-710)  εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να προσέλθετε στο αμφιθέατρο του  Δημαρχείου (Βασ.  Κων/νου 47), την  31η    Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 όπου  θα πραγματοποιηθεί η «Δια ζώσης» 4η  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση μελέτης μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας σε σχολικό συγκρότημα στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου (πρώην Σταματίου Γκίκα), Κίτσι Κορωπίου.
 2. Προσβασιμότητα στις εισόδους κατοικιών/καταστημάτων με τη χρήση οριζόντιας διαγράμμισης.
 3. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ Ο.Ε.» επί της προέκτασης της οδού Κιούση Αν. στη θέση ΠΡΑΡΙ του Δήμου Κρωπίας.
 4. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «Σ.Μ.Ε.Κ.Α. Α.Β.Ε.Ε.» επί της οδού Αρχιμήδους 51 και Τζήμα στη θέση ΠΡΟΦΑΡΤΑ-ΤΖΗΜΑ του Δήμου Κρωπίας.
 5. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «ROAD MASTER E.E.» επί της αγροτικής οδού Αγ. Παντελεήμονος στη θέση ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΤΖΗΜΑ του Δήμου Κρωπίας.
 6. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών για τη Δημόσια Σύμβαση με τίτλο: «Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων 2021 από ορκωτό λογιστή – ελεγκτή».
 7. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: “ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2021 (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΚΩ)” με αρ. μελέτης ΤΥ/14/2021.
 8. Περί έγκρισης μετατόπισης στύλου Χ.Τ. στην οδό Πάρου στο Κορωπί.
 9. Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2022» ΤΜΗΜΑ 3 : «Προμήθεια εορταστικού διακόσμου.
 10. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα αγοράς γηπέδου με δημοπρασία για την δημιουργία Παιδικής Χαράς στον οικισμό Αγίου Γεωργίου.
 11. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης δύο (2) οικοπέδων με δημοπρασία για την δημιουργία χώρων στάθμευσης πλησίον του κέντρου της πόλης του Κορωπίου.
 12. Περί έγκρισης επέκτασης του δημοτικού φωτισμού στις οδούς Ψαρών, Νικ. Κουλοχέρη, Αγγέλου Σικελιανού, Κων. Ι. Λάμπρου και λοιπών οδών πλησίον Σταδίου Αντ. Πρίφτης στο Κορωπί.
 13. Περί έγκρισης επέκτασης του δημοτικού φωτισμού στην οδό Ζωοδόχου Πηγής στον ομώνυμο Ιερό Ναό στο Κορωπί.
 14. Περί έγκρισης για την επαύξηση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κρωπίας.
 15. Έγκριση λογαριασμού  διαχειρίσεις οικον. έτους  2021-Ισολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΣΦΗΤΤΟΣ’.
 16. Έγκριση  ελέγχου και έγκρισης απολογισμού  οικον. έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΣΦΗΤΤΟΣ’.
 17. Λήψη απόφασης για την χορήγηση αδείας τέλεσης αγώνων του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου ΚΕΚΡΟΨ.
 18. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στη FOODEXPO GREECE
 19. Συγκρότηση  γνωμοδοτικής επιτροπής ελέγχου και αξιολόγησης αιτήσεων καθώς και γνωμοδοτικής επιτροπής ενστάσεων.

 

 

 

                                                                                      Ο      ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ

                                                                                      

 

                                                                                               Ντούνης  Γεράσιμος

 

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 1. ΓΡΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
 7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 9. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
 10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 11. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 12. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 13. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 14. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 15. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
 16. ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
 17. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 18. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 19. ΛΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 20. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ  ΣΥΖ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 22. ΤΣΟΓΚΑΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 23. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 24. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 25. ΓΚΙΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ
 26. ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 27. ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 28. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 29. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 30. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 31. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 32. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

        Κοινοποίηση

 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτ. Διανομή

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 2. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.
 3. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ
 4. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ
 5. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.