ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟY ΣΕ 17 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΩΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ…

0 Comments

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα