ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κορωπί, 21-06-2024

Αρ. Πρωτ.: 12342

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

1. Πιτσάκη Μαρία

2. Κιούσης Θωμάς

3. Ντούνης Σταμάτιος

4. Ντούνης Ανδρέας

5. Αλευρέας Μιχαήλ

6. Δήμας Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γκιόκα Αμαλία

2. Αδάμ Ελένη

3. Κόλλιας Σπυρίδων

4. Ροϊνά Χριστίνα

5. Γκοτζαμάνης Λάμπρος

6. Κορωνιάς Αντώνιος

7. Γιαρκιά Ευαγγελία

8. Παπαμιχάλης Κωνσταντίνος

9. Μίχας Νικόλαος

10. Κερασιώτης Διονύσιος

11. Ρεμπάπης Ευάγγελος

12. Κιούση Αθηνά

13. Κουντούρη Αφροδίτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 21η/2024 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και την προσθήκη του άρθρου 74Α στο Ν. 3852/2010 και το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 26-06-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024» (2η).

2. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2024 (4η).

3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών με τροποποίηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου – τμήμα 3».

4. Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού-Κήρυξη ή μη αναδόχου του διαγωνισμού για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2024 με τον Γεώργιο Τσαλίκη.

5. Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού-Κήρυξη ή μη αναδόχου του διαγωνισμού για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης με τίτλο: «Με μπαγλαμάδες & μπουζούκια-Τραγουδάμε Αντώνη Κατινάρη στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2024 με την Μαρία Κατινάρη».

6. Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού-Κήρυξη ή μη αναδόχου του διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Παράσταση θεάτρου σκιών με τους Σωκράτη Κοτσορέ και Αντώνη Παντιώρα στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2024».

7. Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού-Κήρυξη ή μη αναδόχου του διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Mουσική εκδήλωση στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2024 με το μουσικό σχήμα CHRISTOS TAMBOURATZIS PROJECT»

8. Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού-Κήρυξη ή μη αναδόχου του διαγωνισμού για την πραγματοποίηση καλοκαιρινής γιορτής των Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Κρωπίας με μουσικό συγκρότημα.

9. Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού-Κήρυξη ή μη αναδόχου του διαγωνισμού για την «Πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης με μουσικό συγκρότημα», συνδιοργάνωσης του Δήμου Κρωπίας με την Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Κορωπίου την 5η Ιουλίου 2024 (Λευκή Νύχτα).

10. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας (άρθρο 32 παρ. 2β υποπερ. αα του Ν. 4412/2016) για την υπηρεσία με τίτλο «Θεατρική παράσταση της «Τριπόδης Χρήστος & Σια ΕΕ- Μέθεξις Θεατρικές Παραστάσεις» με τίτλο «Ο παππούς έχει πίεση» στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2024».

11. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας (άρθρο 32 παρ. 2β του Ν. 4412/2016) για την υπηρεσία με τίτλο «Μουσική εκδήλωση στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2024 με τους Ελένη Βιτάλη – Φωτεινή Βελεσιώτου – ΤΖΟΥΜ».

12. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας για την υπηρεσία με τίτλο: «Πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στο Θέατρο Δεξαμενής την 19η Ιουλίου 2024 με μουσικό συγκρότημα» και έγκριση της τεχνικής έκθεσης.

13. Ορισμός εξωτερικής Δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης, περί άσκησης ή μη αίτησης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά των Ι. Γ. κλπ. και περί αναίρεσης της, με αρ. 8373/2023 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

14. Επιστροφή χρημάτων σε διάφορους οφειλέτες.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

 

 

Κοιν/ση:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

4. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.

5. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

6. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ.

7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ