Πρόσκληση στην 8η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση στην 8η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση για την 4η/2020 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κορωπί,   6-03-2020 Αρ. Πρωτ.:4006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση για την 4η/2020 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 5η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση στην 5η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα