Ενίσχυση της λεωφορειακής γραμμής ΟΑΣΑ 330 Κορωπί-Αγία Μαρίνα ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ εφαρμόζοντας τη συμφωνία ΟΑΣΑ-ΚΤΕΛ Αττικής για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού sars Covid-19 από την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Ενίσχυση της λεωφορειακής γραμμής ΟΑΣΑ 330 Κορωπί-Αγία Μαρίνα ανακοίνωσε ο…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ενίσχυση της λεωφορειακής γραμμής ΟΑΣΑ 330 Κορωπί-Αγία Μαρίνα ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ εφαρμόζοντας τη συμφωνία ΟΑΣΑ-ΚΤΕΛ Αττικής για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού sars Covid-19 από την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση για την 33η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση για την 33η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα