Ειδοποίηση για επικείμενη ανάρτηση των δασικών χαρτών που αφορούν περιοχές Κιτσίου, Σούριζας, Μπαράκο, Σκάρπιζας της Διεύθυνσης Δασών Αν.Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 14.01.2020 :Ειδοποίηση για επικείμενη ανάρτηση των δασικών χαρτών…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ειδοποίηση για επικείμενη ανάρτηση των δασικών χαρτών που αφορούν περιοχές Κιτσίου, Σούριζας, Μπαράκο, Σκάρπιζας της Διεύθυνσης Δασών Αν.Αττικής

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα