Μηνύματα Δημάρχου Κρωπίας Δημητρίου Κιούση, της προέδρου του Δ.Σ Κρωπίας, Δήμητρας Μιχαιρίνα και του αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, Σπύρου Κόλλια για την Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά γυναικών (25 Νοεμβρίου 2021)

Μηνύματα Δημάρχου Κρωπίας Δημητρίου Κιούση,  της προέδρου του Δ.Σ Κρωπίας,…

0 Comments

Έργα και ανακαινίσεις στο Δημοτικό Στάδιο του Ολυμπιονίκη «Γ.Σ Παπασιδέρη» που αποκτάει σταδιακά χαρακτηριστικά Αθλητικού Κέντρου, σημείο αναφοράς για σωματεία, πολίτες- οικογένειες

 Έργα και ανακαινίσεις στο Δημοτικό Στάδιο του Ολυμπιονίκη «Γ.Σ Παπασιδέρη»…

0 Comments

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                                   22.11.2021 Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ…

0 Comments

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΔΑΜ-Αναρτημένη Διακήρυξη Δημάρχου

0 Comments

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα