Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                                   22.11.2021 Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ…

0 Comments

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα