Τροποποίηση της 189/22614/27-01-2022 (62ΓΦ4653ΠΓ-1ΛΠ ) πρόσκλησης από την 378/41899/16-02-2022, για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020 με κωδικό ανάρτησης στο Διαύγεια Ψ9Α64653ΠΓ-698

  ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ : 213-2000728                          …

0 Comments

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα