Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αρ. Πρωτ.:14210 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                …

0 Comments

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα