Πρόσκληση για την 12η/2019 Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κορωπί,   22-04-2019 Αρ. Πρωτ.: 6667 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση για την 12η/2019 Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα