Πρόσκληση για την 10η/2020 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κορωπί, 5-06-2020 Αρ. Πρωτ.:7314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση για την 10η/2020 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση για την 18η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση για την 18η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση στην 7η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση στην 7η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα