Απόσπασμα Δημάρχου – Διαβούλευση – Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Youtube Link:   https://youtu.be/ihJDVdtNTlk

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Απόσπασμα Δημάρχου – Διαβούλευση – Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα