Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας»

http://www.opengov.gr/minenv/?p=10910

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας»

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα