ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ & ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ & ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα