Πρόσκληση για την 6η/2021 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κορωπί,  19-03-2021 Αρ. Πρωτ.:4703 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση για την 6η/2021 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα