Έναρξη μεγάλων έργων υποδομής ύδρευσης στον Καρελά Δήμου Κρωπίας προϋπολογισμού 3.000.000 εκατομμυρίων ευρώ σε μήκος 33 χιλιομέτρων αναβαθμίζουν την ποιότητα του πόσιμου νερού, τις συχνές βλάβες των δικτύων και δημιουργούν νέο δίκτυο πυροσβεστικών κρουνών

Μετά την ολοκλήρωση σημαντικών έργων  υποδομής ύδρευσης καθώς και των…

0 Comments

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα