ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                     ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                     ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα