Πρόσκληση για την 8η/2021 Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κορωπί,  10-05-2021 Αρ. Πρωτ.:7322 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση για την 8η/2021 Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα