Οι διαδικασίες τήρησης χρονοδιαγράμματος εκπόνησης μελέτης εφαρμογής επέκτασης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κορωπίου

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Οι διαδικασίες τήρησης χρονοδιαγράμματος εκπόνησης μελέτης εφαρμογής επέκτασης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κορωπίου

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα