Οι διαδικασίες τήρησης χρονοδιαγράμματος εκπόνησης μελέτης εφαρμογής επέκτασης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κορωπίου

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οι διαδικασίες τήρησης χρονοδιαγράμματος εκπόνησης μελέτης εφαρμογής επέκτασης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κορωπίου

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα