Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση του κυλικείου στην πλατεία Δεξαμενής του Δήμου Κρωπίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση του κυλικείου στην πλατεία Δεξαμενής του Δήμου Κρωπίας

Βράβευση των σχολείων του Δήμου Κρωπίας για το Σχολικό Μαραθώνιο “Ανακυκλώνουμε γιατί Μετράει”2019-2020

Βράβευση των σχολείων του Δήμου Κρωπίας για το Σχολικό Μαραθώνιο…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Βράβευση των σχολείων του Δήμου Κρωπίας για το Σχολικό Μαραθώνιο “Ανακυκλώνουμε γιατί Μετράει”2019-2020

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 ατόμων σε Δήμους, Περιφέρειες

Προγράμματα ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων http://www.oaed.gr/anoikta-programmata/-/asset_publisher/yZKVoEuwB4Rg/content/programma-koinophelous-charaktera-gia-36-500-atomon-se-demous-periphereies-kentra-koinonikes-pronoias-periphereion-kkpp-synapheis-phoreis-yperesies-yp?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fanoikta-programmata%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_yZKVoEuwB4Rg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 ατόμων σε Δήμους, Περιφέρειες

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

ΑΔΑΜ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΩΡΙΣ ΤΕΥΔ AΔΑΜ- Προκήρυξη οδοποιίας teyd_new

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Πρόσκληση για την 20η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση για την 20η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα