ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΑΡΧIAKH ΟΔΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ,    Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020  : Ιδιαίτερη προσοχή…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΑΡΧIAKH ΟΔΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα