Το νέο πολιτιστικό παραδοσιακό κτίριο Δήμου Κρωπίας εντάσσεται σε χρηματοδότηση του μηχανολογικού, ηλεκτρονικού -ψηφιακού εξοπλισμού του για τις ανάγκες ανάδειξης και προβολής της ιστορικής πορείας του Δήμου με μόνιμη έκθεση με την επωνυμία, «Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Κορωπίου-1821»

Ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κρωπίας, την Τρίτη 25…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Το νέο πολιτιστικό παραδοσιακό κτίριο Δήμου Κρωπίας εντάσσεται σε χρηματοδότηση του μηχανολογικού, ηλεκτρονικού -ψηφιακού εξοπλισμού του για τις ανάγκες ανάδειξης και προβολής της ιστορικής πορείας του Δήμου με μόνιμη έκθεση με την επωνυμία, «Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Κορωπίου-1821»

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα