Καθιέρωση της 10ης Ιουνίου 2021, ως ημέρας Τοπικής Αργίας του Δήμου Κρωπίας

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΑΡΓΙΑ - ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Καθιέρωση της 10ης Ιουνίου 2021, ως ημέρας Τοπικής Αργίας του Δήμου Κρωπίας

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα