Το 2ο Γυμνάσιο Κορωπίου, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ KA1: Μετακίνηση  εκπαιδευτικών για επιμορφωτικούς λόγους , πήρε μέρος στο πρόγραμμα  «Σχολείο στην Ευρώπη» με τίτλο σεμιναρίου παρακολούθησης : «Επιτυχής αντιμετώπιση της πολιτισμικής και γλωσσικής διαφορετικότητας στην τάξη», σε 23 ώρες διδασκαλίας (5 ημέρες κατάρτισης) 23-27/08/21 . Πόλη υποδοχής η Βιέννη.

Το 2ο Γυμνάσιο Κορωπίου, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ KA1:…

0 Comments

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα