ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Από το Γραφείο Δημάρχου Κρωπίας, Δημητρίου Κιούση, εκδόθηκε το βράδυ,…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα