Ανακοίνωση ΚΔΑΠ της ΚΕΔΚ Δήμου Κρωπίας για υποβολή αιτήσεων για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ανακοίνωση ΚΔΑΠ της ΚΕΔΚ Δήμου Κρωπίας για υποβολή αιτήσεων για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα