ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Έναρξη εργασιών κατασκευής των  εξωτερικών διακλαδώσεων του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα