ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 29/07/2021 ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Επιχείρηση υπονόμευσης των δημοτικών έργων από τον επικεφαλής της μείζονος…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 29/07/2021 ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα