Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Πιέτρη

                                                                                                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                             ΝΟΜΟΣ…

0 Comments

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα