ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ15-09-2021 ΠΛ.ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΟΡΩΠΙ ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2021 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Tην Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ15-09-2021 ΠΛ.ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΟΡΩΠΙ ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2021 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα