ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ-ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 7.09.2021 :ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2020-2021

  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ-ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 7.09.2021 :ΤΑ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ…

0 Comments

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα