Αναπλήρωση μέλους δημοτικού συμβουλίου Κρωπίας μετά την αιφνίδια απώλεια του Δημήτρη (Τάκη) Πιέτρη από τον επιλαχόντα κ.Φώτη Τσόγκα

 Αναπλήρωση μέλους δημοτικού συμβουλίου Κρωπίας μετά την αιφνίδια απώλεια του…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Αναπλήρωση μέλους δημοτικού συμβουλίου Κρωπίας μετά την αιφνίδια απώλεια του Δημήτρη (Τάκη) Πιέτρη από τον επιλαχόντα κ.Φώτη Τσόγκα

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα