ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

ΑΔΑΜ-Αναρτημένη Διακήρυξη Δημάρχου ΤΕΥΔ ΑΔΑΜ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα